Inicijative Lokalnih OCD

Mreža ulcinjskih organizacija civilnog društva organizovala je 24. marta 2017. godine radni sastanak i uputila dvije inicijative prema lokalnoj samoupravi. Kako smo i ranije saopštili, na zadnjoj sjednici Skupštine opštine Ulcinj, lokalne OCD su dobile mogućnost da imaju jednog predstavnika u Komisiji za izradu radne verzije Nacrta Statuta opštine Ulcinj. Na osnovu ove tačke, Predsjednik Lokalnog Parlamenta uputio je poziv lokalnim OCD za predlaganje predstavnika za člana ove komisije. Po ovom pitanju organizovan je sastanak na kojem je predložena osoba koja će biti član ove komisije Ispred lokalnih nevladinih organizacija. Ona je DRITA LLOLLA iz Udruženja “iACT“. → Predlog...

Read More

SARADNJA SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ SA LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Služba Skupštine opštine Ulcinj uputila je poziv lokalnim nevladinim organizacijama da dostave predloge za donošenje Programa rada Skupštine za 2017. godinu. CRNA GORA MALI I ZI SKUPŠTINA OPŠTINE ULCINJ KUVENDI I KOMUNËS SË ULQINIT Br./Nr. 02-21/17 Ulcinj/Ulqin, 24.01.2017. god. NVO Novi Horizont i Grupa Nevladinih Organizacija u Ulcinju Koordinatoru Nazif Velić Ulcinj?? Predmet: Zahtjev za dostavljanje predloga za donošenje Programa rada Skupštine za 2017. godinu. U toku su aktivnosti oko donošenja Programa rada Skupštine Opštine za 2017. god.. kao obaveza iz člana 158 i 159 Poslovnika o radu Skupštine. Molimo Vas da u što kraćem roku, dostavite Službi Skupštine...

Read More

Trening za NVO – GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA i JAVNO ZASTUPANJE

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (Lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA i JAVNO ZASTUPANJE”. Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Budve, Bara i Ulcinja. Trening će biti održan od 7-9. decembra u Ulcinju. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o mehanizmima učešća građana na lokalnom nivou, strategijama javnog zastupanja, istraživanju tema kampanja, taktikama javnog zastupanja i lobiranju.  Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samim procesima kroz  teorijski ali i praktični rad. Ko se može prijaviti? Zbog ograničenog broja mjesta, pravo...

Read More

Trening za pisanje projekata – Poziv za NVO

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (Lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “Pisanje projekata”. Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Ulcinja, Bara i Budve. Trening će biti održan u periodu od 16. do 18. novembra u Budvi. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama i samoj izradi projektnog prijedloga, kroz teorijski i praktični rad. Zbog ograničenog broja mjesta, pravo učešća na treningu imaju: * Nevladine organizacije koje su registrovane u gore navedenim opštinama; * Organizacije koje djeluju najmanje godinu dana; * Organizacije koje do sada...

Read More

Predstavljanje projekta “Jače OCD – Jača demokratija”

U prostorijama naše organizacije održana je prezentaciju projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Bonum (Pljevlja),  Bjelopoljski demokratski centar (Bijelo Polje), Nada (Herceg Novi) i Novi Horizont (Ulcinj). Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U okviru ovog projekta nastao je i Lokalni Resursni Centar (LRC) u Ulcinju, kao novi servis NVO Novi Horizont (NH). Za 17 godina svog aktivnog djelovanja, NH je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici. NH radi na povećavanju učešća građana u lokalnim procesima...

Read More

Trening za NVO iz Ulcinja, Bara i Budve – Poziv za prijavu

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “Strateško planiranje i organizacioni menadžment”. Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Ulcinja, Bara i Budve. Trening će biti održan od 19-21. oktobra u Baru. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, ali i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samom procesu strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta kroz teorijski ali i praktični rad. Ko se može...

Read More

Javni konkurs za nevladine organizacije

Na osnovu člana 5. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama objavljene u („Sl. list CG”, br. 37/2014),   OPŠTINA ULCINJ KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA r a s p i s u j e JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2016.GODINU   Pravo učešća na konkurs imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori, a imaju sjedište u Opštini Ulcinj. Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama planirana budžetom Opštine Ulcinj, čija će se realizacija u potpunosti izvršiti na teritoriji Opštine Ulcinj. Sredstva namijenjena Budžetom...

Read More

Usluge Resursnog Centra

NOVI HORIZONT (NH), u sklopu projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija – CRNVO, obavlja funkciju lokalnog resursnog centra za organizacije civilnog društva u opštinama Ulcinj, Bar i Budva. U okviru uspostavljenog help deska, NH kontinuirano pruža sljedeće usluge: Dnevne vijesti o aktivnostima lokalnih NVO; Pružanje pravnih savjeta za osnivanje i rad nevladinih organizacija; Informisanje nevladinih organizacija i lokalne samouprave o aktuelnim konkursima; Usmjeravanje i povezivanje nevladinih organizacija sa lokalnim i državnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama iz Crne Gore i regiona; Moderiranje internet stranice i e-mail liste nevladinih organizacija; Kreiranje i održavanje baze...

Read More

Inicijative lokalnih NVO opštinskim organima

Mreža NVO iz Ulcinja predala je dva pisana zahtjeva u formi inicijativa opštinskoj administraciji, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Ulcinj, kao mehanizmima za ostvarivanje učesća gradjana u realizaciji lokalne samouprave. Prva inicijativa je predata za Predsjadnika opštine i odnosi se na dva pitanja: * Formiranje Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i * Objavljivanje Konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, predvidjenih Budžetom opštine za 2016. godinu. Na osnovu nove Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim rganizacijama, javni konkurs se raspisuje u roku od 30 dana od dana donošenja budžeta. Posupak za...

Read More

Lokalni resursni centri za pružanje podrške lokalnim NVO

Novi Horizont je dio šireg projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji sprovodi Centar za  razvoj nevladinih organizacija – CRNVO, uz finansijsku podršku Evropske unije, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Ciljevi ovog projekta su jačanje i podsticanje civilnog društva za aktivno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori, kroz uspostavljanje četiri lokalna resursna centra za pružanje podrške lokalnim nevladinim organizacijama. Resursni centri za južnu regiju Crne Gore su NVO Nada iz Herceg Novog i NVO Novi horizont iz Ulcinja, dok će podršku nevladinim organizacijama na sjeveru Crne Gore pružati NVO Bonum iz Pljevalja...

Read More
  • 1
  • 2

Recent Videos

Loading...

Aktuelno

Aktuelno

MONITORING IZVJEŠTAJ

MONITORING IZVJEŠTAJ