Povodom obilježavanja 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Novi Horizont je je pripremio poseban video material – edukativni spot o prevenciji narkomanije. Spot je pripremljen od strane Vršnjačkih edukatora koji su prethodno pohađali tromjesečnu obuku na ovu temu i dobili sertifikate o stečenim znanjima i iskustvima.

Ova aktivnost se realizuje u sklopu projekta “LOKALNO PARTNERSTVO U BORBI PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I MALOLJETNICKE DELIKVENCIJE”, koji naša organizacija realizuje uz podrsku Ambasade SAD u Podgorici – Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona.