Mreža ulcinjskih organizacija civilnog društva organizovala je 24. marta 2017. godine radni sastanak i uputila dvije inicijative prema lokalnoj samoupravi.


Kako smo i ranije saopštili, na zadnjoj sjednici Skupštine opštine Ulcinj, lokalne OCD su dobile mogućnost da imaju jednog predstavnika u Komisiji za izradu radne verzije Nacrta Statuta opštine Ulcinj. Na osnovu ove tačke, Predsjednik Lokalnog Parlamenta uputio je poziv lokalnim OCD za predlaganje predstavnika za člana ove komisije. Po ovom pitanju organizovan je sastanak na kojem je predložena osoba koja će biti član ove komisije Ispred lokalnih nevladinih organizacija. Ona je DRITA LLOLLA iz Udruženja “iACT“.
Predlog

Na ovom sastanku je upućena još jedna važna inicijativa Predsjedniku opštine Ulcinj – Inicijativa za isplatu sredstava NVO na osnovu Konkursa za 2016. godinu i stvaranje formalnih uslova za raspisivanje javnog konkursa za 2017. godinu.
INICIJATIVA