Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (Lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “Pisanje projekata”.
Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Ulcinja, Bara i Budve.
Trening će biti održan u periodu od 16. do 18. novembra u Budvi.

Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama i samoj izradi projektnog prijedloga, kroz teorijski i praktični rad.

Zbog ograničenog broja mjesta, pravo učešća na treningu imaju:
* Nevladine organizacije koje su registrovane u gore navedenim opštinama;
* Organizacije koje djeluju najmanje godinu dana;
* Organizacije koje do sada nijesu učestvovale na obukama pisanju projekata.

Kako se prijaviti?
Molimo sve zainteresovane da popune i pošalju aplikacionu formu na e-mail adresu sara.nikcevic@crnvo.me najkasnije do 10. novembra do 16:00h

Aplikacionu formu i program rada možete pronaći u prilogu ovog teksta.

Aplikaciona forma
Program

Ovaj trening se organizuje u sklopu projekta Jače NVO, jača demokratija koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO). Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.


Trening se održao u hotelu “Budva”