Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) realizuje projekat ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
U okviru ovog projekta biće organizovan niz programa za jačanje kapaciteta, veliki broj javnih događaja i sastanaka. Uporedno organizacije civilnog društva imaju pravo da koriste help desk usluge CRNVO – Resursnog centra za organizacije civilnog društva, kao i usluge Lokalnog resursnog centra Ulcinj – NVO Novi Horizont.

U prilogu možete pogledati Vodič za pružanje usluga, koji  pruža informacije o help desk uslugama Resursnog centra i lokalnih resursnih centara, vrsti usluga i načinu korišćenja, kao i o evaluaciji usluga i evidenciji korisnika.

VODIC - mockup