Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva je jedan od programa NVO Novi Horizont, koja u svojih 2 decenije rada aktivno se zalaže za što uticajniji i razvijeniji nevladin sektor kako na lokalnom nivou, tako i u širem regionu.

Kako bi se dosadašnji način pružanja usluga lokalnim NVO što više unaprijedio i osavremenio, pristupili smo konzorcijumu Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Lokalnih resursnih centara: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi Horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra a koji je podržan od strane Evropske unije.  

Resursni centar kao novi format u okviru CRNVO-a i Lokalnih resursnih centara će naredne tri godine predstavljati servisni centar za svakodnevnu podršku svim organizacijama civilnog društva, ali i pojedincima aktivistima i aktivistkinjama u vidu programa za jačanje kapaciteta, help-desk usluga, istraživanja, organizovanja javnih skupova, sajmova i konferencija i sličnih aktivnosti.

U cilju kvalitetnijeg funkcionisanja ovog servisa, Resursni Centar je izdao Vodič za pružanje usluga za organizacije civilnog društva, koji pruža informacije o help-desk uslugama Resursnog centra i lokalnih resursnih centara, vrsti usluga i načinu korišćenja istih.

Preuzmite VODIČ