Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (Lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA i JAVNO ZASTUPANJE”.

Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Budve, Bara i Ulcinja.
Trening će biti održan od 7-9. decembra u Ulcinju.

Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o mehanizmima učešća građana na lokalnom nivou, strategijama javnog zastupanja, istraživanju tema kampanja, taktikama javnog zastupanja i lobiranju.  Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samim procesima kroz  teorijski ali i praktični rad.

Ko se može prijaviti?

Zbog ograničenog broja mjesta, pravo učešća na treningu imaju:
– Nevladine organizacije koje su registrovane u gore navedenim opštinama
– Organizacije koje djeluju najmanje godinu dana;
– Organizacije koje do sada nijesu učestvovale na obukama na ove teme
– Organizacije koje na vrijeme dostave pravilno popunjen aplikacioni formular sa svim traženim informacijama.

Kako se prijaviti?

Molimo da popunjeni aplikacioni formular koji se nalazi u prilogu dostavite na ngonewhorizon@gmail.com
Formular dostaviti do 1. decembra do 14:00h.
* Prijave pristigle nakon roka se neće uzimati u obzir.

CRNVO će polaznicima koji dolaze iz opština u kojima se ne održava trening pokriti putne troškove, kao i troškove smještaja. Troškovi lokalnog prevoza i taksi usluge nisu pokrivene.

U prilogu dostavljamo plan rada treninga i aplikacioni formular.

Aplikaciona forma 
Agenda treninga

Ovaj trening se organizuje u sklopu projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO). Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.


Trening se održao u hotelu “PALATA VENEZIA” – Stari grad Ulcinj