Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, 1. oktobra, u prostorijama EU info centra u Podgorici, predstavio Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Resursni centar, koji predstavlja svojevrsni Dom Aktivizma u Crnoj Gori, predstavlja zajednički projekat CRNVO-a i 4 lokalne organizacije: NVO Bonum iz PljevaljaBjelopoljski demokratski centar, NVO Nada iz Herceg Novog i Novi Horizont iz Ulcinja.

Resursni centar, kao novi format u okviru CRNVO-a će naredne tri godine, i tokom ovog projekta predstavljati servisni centar za svakodnevnu podršku svim organizacijama civilnog društva, ali i pojedincima aktivistima i aktivistkinjama u vidu programa za jačanje kapaciteta, help-desk usluga, istraživanja,  organizovanja javnih skupova, sajmova i konferencija i sličnih aktivnosti. Paralelno sa pružanjem čitavog niza usluga, centar će raditi na zakonskim i drugim izmjenama, koje omogućavaju nesmetan rad NVO, i intenzivno tražiti primjenu tih rješenja.