Novi Horizont je nevladino udruženje, registrovano pod rednim brojem 4 ⁄ 06.09.1999. godine, sa sjedištem u Ulcinju.

MISIJA:

Povećavanje učešća građana u lokalnim procesima i šire, doprinoseći na taj način razvoju demokratije i promovisanju dobre vladavine, kroz realizaciju edukativnih i integracijskih programa.

CILJEVI:

 • Promovisanje i razvoj lokalne demokratije;
 • Podrška demokratskoj participaciji građana u lokalnoj samoupravi;
 • Osnaživanje žena i mladih za aktivno učešće u životu zajednice;
 • Promocija i unaprjeđenje interetničkog i interkulturalnog dijaloga;
 • Promocija evropskih vrijednosti na lokalnom nivou;
 • Izgradnja i razvoj sektora nevladinih organizacija u Crnoj Gori; 

JAKE STRANE ORGANIZACIJE:

 • Za 19 godina aktivnog djelovanja, Novi Horizont je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici;
 • NH je u kontinuitetu bio mjesto okupljanja lokalnih OCD i gostovanja predstavnika drugih OCD iz Crne Gore i regiona;
 • NH igra funkciju lokalnog resursnog centra za OCD u lokalnoj zajednici, ali i dobre spone izmedju lokalnih vlasti i državnih institucija sa lokalnim organizacijama civilnog društva;
 • NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja radi s mladima;
 • NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja pruža podršku samohranim roditeljima;
 • NH spada među rijetkim organizacijama u Crnoj Gori koja radi na smanjenju etničke distance i jačanju interkulturalnog dijaloga medju mladima;
 • Sve svoje aktivnosti Novi Horizont sprovodi na dvojezičnoj osnovi – Crnogorskom i Albasnkom jeziku.

 

DONATORI

Donatori koji su do sada podržali našu organizaciju:

Ministarstvo sporta Crne Gore
Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Američka Ambasada u Podgorici
Evropska komisija
UNDP – Crna Gora
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u CG
Fond za aktivno gradjanstvo (FAKT)
SLOVAK AID (Slovak Ministry of Foreign Affairs)
The BALKAN TRUST FOR DEMOCRACY
ROCKEFELLER BROTHERS FUND
Fondacija INSTITUT ZA OTVORENO DRUŠTVO (Crna Gora)
Komisija za raspodjelu sredstava od igara na srecu
Opština ULCINJ
UPRAVA ZA MLADE (Vlada CG)
CARE International
Global Fund for Women
OSCE
MALTESER
Visoki Komesarijat za Ljudska Prava—OHCHR
UNICEF
KVINNA TILL KVINNA
USAID
Balkan Community Initiatives Fund

 

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Finansijski izvještaj 2017
Finansijski izvještaj 2016

Finansijski izvještaj 2015
Finansijski izvještaj 2014
Finansijski izvještaj 2013
Finansijski izvještaj 2012
Finansijski izvještaj 2011
Finansijski izvještaj 2010