Novi Horizont (NH) je nevladino udruženje, registrovano pod rednim brojem 4 — 06.09.1999. godine, sa sjedištem u Ulcinju.

MISIJA:
Povećanje učešća građana u lokalnim procesima i šire, doprinoseći na taj način razvoju demokratije i promovisanju dobre vladavine, kroz realizaciju edukativnih i integracijskih programa.
VIZIJA:
Aktivna zajednica, čiji građani imaju razvijen osjećaj međusobnog uvažavanja, pripadnosti i solidarnosti i koji se angažuju za zajedničko dobro.
NAŠI CILJEVI :

 • Povećanje učešća djece i mladih u društvenom životu zajednice;
 • Povećanje aktivnog učešća žena u javnom životu zajednice;
 • Unapređenje položaja manjina i marginalizovanih grupa;
 • Doprinos poboljšanju kvaliteta i efikasnosti u funkcionisanju lokalne uprave;
 • Podsticanje aktivnog građanstva i volonterizma na lokalnom nivou i šire;
 • Unapređenje interetničkog dijaloga na lokalnom nivou i šire;
 • Izgradnja, razvoj i održivost sektora nevladinih organizacija u Crnoj Gori;
 • Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija;
 • Unapređenje saradnje između lokalne samouprave i NVO.

JAKE STRANE ORGANIZACIJE:

 • Za više od dvije decenije aktivnog djelovanja, Novi Horizont je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici;
 • NH je u kontinuitetu bio mjesto okupljanja lokalnih OCD i gostovanja predstavnika drugih OCD iz Crne Gore i regiona;
 • NH igra funkciju Lokalnog resursnog centra za OCD u lokalnoj zajednici, ali i dobre spone izmedju lokalnih vlasti i državnih institucija sa lokalnim organizacijama civilnog društva;
 • NH spada među rijetkim organizacijama u Crnoj Gori koja radi na smanjenju etničke distance i jačanju interkulturalnog dijaloga medju mladima;
 • Sve svoje aktivnosti Novi Horizont sprovodi na dvojezičnoj osnovi – Crnogorskom i Albanskom jeziku.

DONATORI
Donatori koji su do sada podržali našu organizaciju:
Evropska unija – Ministarstvo finansija CG
Stejt Department – Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL)
Ministarstvo javne uprave Crne Gore
Ministarstvo sporta Crne Gore
Ministarstvo prosvjete Crne Gore
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Američka Ambasada u Podgorici
Evropska komisija
UNDP – Crna Gora
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u CG
Fond za aktivno gradjanstvo (FAKT)
SLOVAK AID (Slovak Ministry of Foreign Affairs)
The BALKAN TRUST FOR DEMOCRACY
ROCKEFELLER BROTHERS FUND
Fondacija INSTITUT ZA OTVORENO DRUŠTVO (Crna Gora)
Komisija za raspodjelu sredstava od igara na srecu
Opština ULCINJ
UPRAVA ZA MLADE (Vlada CG)
CARE International
Global Fund for Women
OSCE
MALTESER
Visoki Komesarijat za Ljudska Prava—OHCHR
UNICEF
KVINNA TILL KVINNA
USAID
Balkan Community Initiatives Fund


GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

Godisnji izvjestaj o radu 2023
Finansijski izvještaji 2023.

Godišnji izvještaj o radu – 2022.
Finansijski izvjestaji 2022.
Finansijski izvještaj 2021.
Finansijski izvještaj 2020.
Finansijski izvještaj 2019.
Finansijski izvještaj 2018.
Finansijski izvještaj 2017.
Finansijski izvještaj 2016.

Finansijski izvještaj 2015.
Finansijski izvještaj 2014.
Finansijski izvještaj 2013.
Finansijski izvještaj 2012.
Finansijski izvještaj 2011.
Finansijski izvještaj 2010.