NVO Novi Horizont i Gradska biblioteka upućuju poziv omladinskim liderima i civilnim aktivistima iz Ulcinja da se prijave na trening programu ‘Jačanje kompetencija za građansku participaciju’.

Program obuke obuhvata ciklus od pet jednodnevnih trening-seminara i usmjeren je ka unaprijeđenju znanja omladinskih aktivista o konceptu lokalne samouprave, njenoj ulozi u organizaciji države, položaju Skupštine opštine, predsjednika opštine i organa lokalne uprave, njihovim nadležnostima i funkcijama, načinu korišćenja usluga organa javne uprave, pristupu informacija od javnog značaja, itd.

Radionice će se održati u prostorijama YOUTH CORNER-a, u Gradskoj biblioteci.

Nakon završetka obuke, polaznici koji uspješno sаvlаdаju program dobijaju sertifikat o stečenim znanjima i iskustvima.

Polaznicima programa će se pružiti mogućnost direktne komunikacije sa predstavnicima Lokalne samouprave kroz studijske posjete na kojima će se bliže upoznati sa načinom rada Opštinskih organa. Projekat takođe omogućava omladinskim liderima da učestvuju u sprovođenju terenskog istraživanja, u organizovanju javnih događaja, medijske kampanje, PRESS konferencija i slično.

Poseban fokus projekat će staviti na sprovođenju edukativno-informativne kampanje o korišćenju servisa e-Participacija i servisa e-Peticija „Glas građana“, kao i promociju proaktivne transparentnosti kao standarda dobre javne uprave.

Sve ove aktivnosti su dio šireg projekta „ZA MOJ GLAS U MOJOJ OPŠTINI“, koji sprovodi NVO Novi Horizont u partnerstvu  sa NVO „Ul info“ i Gradskom bibliotekom Ulcinj.

Projekat finansira Ministarstvo javne uprave u sklopu Javnog konkursa ,,e-Demokratija – učestvuj, predloži, promijeni”, u oblasti reforme javne uprave.

Svi zainteresovani kandidati za učešće u programu treba da se prijave tako što će popuniti i poslati prijavni formular koji se nalazi u prilogu.
Broj polaznika je ograničen.
Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani.

Rok za prijavu je 13. oktobar 2019.

FORMA ZA PRIJAVU
 

AKTIVNOSTI PROJEKTA

RADIONICE SA OMLADINSKIM AKTIVISTIMA 

 POSJETA OPŠTINI ULCINJ
Omladinski aktivisti su imali priliku da se upoznaju sa mehanizmima građanskog učešća u procesu donošenja odluka; o tome šta su javne rasprave i kako se odvijaju, kako se ostvaruje pravo na pristup informacijama u posjedu Opštinskih organa, koje usluge pruža Građanski biro, itd. 

POSJETA LOKALNOG PARLAMENTA

OBUKA ANKETARA
U sklopu ovog projekta sprovedena je obuka za anketare koji će sprovesti istraživanje javnog mnjenja o stepenu povjerenja građana u rad Lokalne uprave i procjeni OPŠTINSKE-GRAĐANSKE saradnje. Učesnici ove aktivnosti dobili su znanje o postupku istraživanja

DODIJELA DIPLOMA ZA POLAZNIKE PROGRAMA


TEMATSKI ČLANCI U MEDIJIMA:
Javna uprava i elektronske usluge: NUZNOST SAVREMENOG NACINA ZIVOTA I POSLOVANJA
E-uprava: I UPIS DJECE U SKOLE ELEKTRONSKI
Digitalna transformacija: POKRETAC PROMJENA U RADU  JAVNE UPRAVE
Gradjanska participacija: POKAZATELJ RAZVOJA LOKALNE DEMOKRATIJE
Dobro upravljanje: OPŠTINA DUŽNA DA INFORMIŠE GRADJANE O SVOJIM AKTIVNOSTIMA
Ucesce gradjana u procesu odlucivanja: I EU ZA SNAZNU DVOSMJERNU KOMUNIKACIJU
Pravi pocetak digitalne ere: ELEKTRONSKE USLUGE JACAJU PREVENCIJU I BEZBJEDNOST GRADJANA
Kreativnost u vrijeme pandemije: PSIHOLOSKA POMOC PREKO E-SERVISA
Proces digitalizacija: PRIMJER LITVANIJE POUCAN ZA BALKAN