Koliko Vas uopšte zanima rad i funkcionisanje Lokalne uprave – Opštine Ulcinj?

Bez obzira koliko ste zainteresovani, u kojoj mjeri ste obaviješteni o aktivnostima (od zajedničkog interesa) koje preduzima Opština Ulcinj?

Da li ste informisani da Lokalna samouprava organizuje javne rasprave prije usvajanja (donošenja) raznih planova i propisa koji se odnose na našu opštinu?
Da li ste ikad bili konsultovani u fazi izrade nekog lokalnog dokumenta/akta?
Kako iznosite/predstavljate svoje potrebe u odnosu sa Opštinskim organima?
Da li ste lično ili u grupi sa ostalim građanima pokušali da pokrenete bilo kakvu inicijativu za rješavanje bilo kog problema u Vašem naselju/mahali u posljednjih nekoliko godina?
Da li ste do sada ikada pozvani lično ili ste vidjeli neki poziv upućen od strane Opštine gdje se građani pozivaju da učestvuju sa svojim prijedlozima i komentarima u planiranju ili donošenju neke odluke?
Da li ste imali priliku da predsjedniku Opštine predstavite aktuelne probleme?
Po Vašem mišljenju, koje teme ili pitanja su od posebnog interesa za građane da uzmu učešće u odlučivanju o njima? (……) 

1.  INFRASTRUKTURA (PUTEVI, TROTOARI, UREĐENJE GRADA);

2.  KOMUNALNI PROBLEMI (ČISTOĆA, PARKINZI, SAOBRAĆAJ, BUKA, PIJACE);

3.  ŽIVOTNA SREDINA, VODOVOD, KANALIZACIJE;

4. PROBLEMI MLADIH;

5. KULTURNI ŽIVOT GRADA;

Da li znate da građani naše opštine mogu direktno učestvovati u procesu donošenja odluka Lokalne samouprave?
Koliko imate povjerenja u rad odbornika aktuelnog saziva Skupštine Opštine?
Kako ocjenjujete rad predsjednika Opštine?
PODRŽANO OD: