NVO Novi Horizont je organizovao konferenciju za medije na kojoj je objavljena nova publikacija „Glas građana za dobru upravu“, koja se tiče rezultata istraživanja o učešću građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou – opština Ulcinj.

Istraživanje je bilo dobrovoljno i anonimno, i njime je obuhvaćeno 235 ispitanika. Fokus ovog istraživanja javnog mnjenja je bio procjena povjerenja građana u Lokalnu samoupravu, kao i vrednovanje saradnje na relaciji Opština – građanin.

Ova aktivnost je dio projekta ,,Za moj glas u mojoj opštini“, koji se sprovodi u partnerstvu sa NVO „Ul- info“ i Gradskom bibliotekom Ulcinj, uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave u sklopu programa ,,e-Demokratija – učestvuj, predloži, promijeni”, u oblasti reforme javne uprave

Čitavu publikaciju možete preuzeti OVDJE.