NVO Novi Horizont je  organizovao događaj koji predstavlja finalnu aktivnost projekta ,,ZA MOJ GLAS U MOJOJ OPŠTINI” koji je sprovođen u proteklih 11 mjeseci. Polaznici našeg programa su bili u prilici da razgovaraju sa gostujućim panelistima, omladinskim aktivistima iz tivatske NVO ,,Alternativni kreativni centar – Pravi put“ i time prošire stečena znanja o omladinskim politikama.

Imajući u vidu dosadašnje iskustvo tivatske NVO ,,Alternativni kreativni centar – Pravi put“ u oblasti participativne demokratije na lokalnom i nacionalnom nivou i izradi lokalne omladinske politike, naš tim mladih je unaprijedio znanja o načinu sprovođenja odluka u oblastima koje su vezane za mlade i njihova prava, kao i o mogućnosti mladih za učešće u procesu odlučivanja u Opštini Tivat. Inače, ova Opština godinama važi kao primjer dobre prakse u našoj državi u jačanju partnerstava sa građanima, posebno sa mladima i organizacijama civilnog društva.

Ovom aktivnošću je zaokružen proces ojačavanja kompetencija mladih lidera u oblasti omladinskih politika na lokalnom nivou, koji je tokom trajanja projekta prošao kroz više faza: od pohađanja tromjesečnog edukativnog trening programa “Jačanje kompetencija za građansku participaciju” (koji je bio organizovan u Youth Corner-u u Gradskoj biblioteci), studijskih posjeta organima Opštinske administracije i Lokalnog parlamenta do sprovođenja istraživanja koje se bavilo procjenom povjerenja građana u rad Lokalne samouprave i objavljivanja publikacije ,,Glas građana za dobru upravu“ sa rezultatima istraživanja.

Time se završava i pomenuti projekat, sproveden u partnerstvu sa NVO ,,UL-Info“ i Gradskom bibliotekom Ulcinj, a podržan od strane Ministarstva javne uprave u sklopu programa ,,e-Demokratija – učestvuj, predloži, promijeni“ u oblasti reforme javne uprave.