NVO Novi Horizont je zaokružio edukativni trening program “Jačanje kompetencija za građansku participaciju”, koji su pohađali 23 omladinskih aktivista iz Ulcinja.

Program je obuhvatao ciklus od pet jednodnevnih seminara, studijske posjete, obuku za anketare kao i direktno učešće mladih u sprovođenju terenskog istraživanja.

Tokom petomjesečnog perioda polaznici programa su imali priliku da prošire svoje znanje o konceptu lokalne samouprave, njenoj ulozi u organizaciji države, položaju lokalnog parlamenta, gradonačelnika i organa lokalne uprave u sistemu lokalne samouprave; način korišćenja usluga organa državne uprave, pristup informacijama od javnog značaja, itd.

Program je realizovan u sklopu šireg projekta „ZA MOJ GLAS U MOJOJ OPŠTINI“, koji NVO Novi Horizont sprovodi u partnerstvu sa NVO „Ul info“ i Gradskom bibliotekom Ulcinj, uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave Crne Gore u okviru javnog konkursa ,,e-Demokratija – učestvuj, predloži, promijeni”, u oblasti reforme javne uprave.


 


 
Press coverage: