NOVI HORIZONT (NH), u sklopu projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija – CRNVO, obavlja funkciju lokalnog resursnog centra za organizacije civilnog društva u opštinama Ulcinj, Bar i Budva.

U okviru uspostavljenog help deska, NH kontinuirano pruža sljedeće usluge:

  • Dnevne vijesti o aktivnostima lokalnih NVO;
  • Pružanje pravnih savjeta za osnivanje i rad nevladinih organizacija;
  • Informisanje nevladinih organizacija i lokalne samouprave o aktuelnim konkursima;
  • Usmjeravanje i povezivanje nevladinih organizacija sa lokalnim i državnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama iz Crne Gore i regiona;
  • Moderiranje internet stranice i e-mail liste nevladinih organizacija;
  • Kreiranje i održavanje baze podataka za lokalne NVO
  • Savjete i podršku lokalnim NVO prilikom podnošenja različitih inicijativa na lokalnom nivou;
  • Davanje podrške konsultativnom procesu koji sprovode organi lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama na teritoriji Opštine;
  • Ustupanje prostornih, tehničkih i drugih resursa za potrebe drugih nevladinih organizacija sa sjedištem u opštini Ulcinj;
  • Bibloteka za NVO (stručna literatura, bilteni, priručnici, informatori iz zemlje i regiona).