Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “Strateško planiranje i organizacioni menadžment”.
Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Ulcinja, Bara i Budve.
Trening će biti održan od 19-21. oktobra u Baru.

Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, ali i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samom procesu strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta kroz teorijski ali i praktični rad.

Ko se može prijaviti?

Zbog ograničenog broja mjesta, pravo učešća na treningu imaju:

  • Nevladine organizacije koje su registrovane u gore navedenim opštinama;
  • Organizacije koje djeluju najmanje godinu dana;
  • Organizacije koje do sada nijesu učestvovale na obukama o strateškom planiranju;
  • Organizacije koje na vrijeme dostave pravilno popunjen aplikacioni formular sa svim traženim informacijama.

Kako se prijaviti?

Molimo da popunjeni aplikacioni formular koji se nalazi u prilogu dostavite na jovana.bulatovic@crnvo.me do 14. oktobra do 14:00h

CRNVO će polaznicima koji dolaze iz opština u kojima se ne održava trening pokriti putne troškove, kao i troškove smještaja.

U prilogu dostavljamo plan rada treninga i aplikacioni formular.

APLIKACIONA FORMA

AGENDA TRENINGA

Trening se realizuje u okviru projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) sprovodi uz finansijsku podršku EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.


Trening o Strateskom planiranju i organizacionom menadzmentu je odrzan u horelu PRINCESS u Baru, od 19. – 21. oktobra 2006. godine.