U prostorijama naše organizacije održana je prezentaciju projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Bonum (Pljevlja),  Bjelopoljski demokratski centar (Bijelo Polje), Nada (Herceg Novi) i Novi Horizont (Ulcinj). Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

U okviru ovog projekta nastao je i Lokalni Resursni Centar (LRC) u Ulcinju, kao novi servis NVO Novi Horizont (NH).
Za 17 godina svog aktivnog djelovanja, NH je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici. NH radi na povećavanju učešća građana u lokalnim procesima i šire, doprinoseći na taj način razvoju demokratije i promovisanju dobre vladavine.

Formiranje Lokalnog resursnog centra u Ulcinju predstavlja odgovor na potrebu postojanja takvog servisa koji će nevladinim organizacijama na jugu Crne Gore – u Ulcinju, Baru i Budvi, pružati različite vrste usluga.

Od jula mjeseca, u okviru organizacije je uspostaviljen help desk koji kontinuirano pruža informacije i savjete zainteresovanim nevladinim organizacijama o:
* procesu uspostavljanja i registracije nevladinih organizacija,
* finansijskom menadžmentu u nevladinim organizacijama,
* dostupnim izvorima finansiranja za NVO projekte, kao i kontaktima relevantnih institucija

Radi što efikasnijeg informisanja i komunikacije sa organizacijama civilnog društva, ali i drugim zainteresovanim grupama, u okviru web-sajta organizacije ugradjena je i posebna sekcija „RESURSNI CENTAR“; zatim formirana je baza podataka aktivnih NVO iz Ulcinja, Bara i Budve i pokrenuta je mailing lista lokalnih NVO.

U okviru CRNVO resursnog centra u Ulcinju dostupna je i Biblioteka za NVO koja posjeduje stručnu literaturu, biltene, priručnike i druge publikacije iz zemlje i regiona.

Tokom avgusta i septembra, u koordinaciji sa CRNVO, ovaj resursni centar je sproveo istraživanje o podsticajnom okviru za djelovanje NVO na lokalnom nivou.

U narednom periodu, Lokalni resursni centar u Ulcinju će sprovoditi kampanje javnog zastupanja u cilju unaprjeđenja pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje NVO na lokalnom nivou. U saradnji sa CRNVO-om u budućnosti LRC će organizovati treninge, tematske škole, okrugle stolove, forume i kao i druge skupove koji će imati za cilj jačanje kapaciteta NVO.

Pored predstavljanja lokalnog resursnog centra, predstavljen je i rad nacionalnog TACSO Resursnog centra kao i trenutni projekti i planovi CRNVO-a koji se tiču jačanja lokalnih zajednica.

Na prezetaciji su govorili:
Lidija Knežević – Koordinatorka programa za unaprijedjenje pravnog i institucionalnog okvira u CRNVO i
Nazif Velić, koordinator Lokalnog resursnog centra NVO Novi Horizont.