Omladinski aktivisti iz Ulcinja su danas u prostorijama Opštine Ulcinj dostavili Inicijativu za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade (LPAM) i planiranje “Budžeta za mlade”. Njih je, u svom kabinetu, dočekao predsjednik Opštine g. Ljoro Nrekić sa svojim saradnicima.

Na ovom sastanku, omladinski aktivisti su predstavili predsjedniku Opštine svoje stavove o potrebi izrade kvalitetne omladinske politike u našoj opštini i iskazivanja veće posvećenosti prema problemima mladih od strane lokalne samouprave. Oni su tom prilikom predali Inicijativu, koju su potpisali 78 omladinskih aktivista, tražeći da izrade Akcioni plan za mlade kako bi se interesi mladih Ulcinja mogli realizovati konkretnim aktivnostima.

Ova Inicijativa zasniva se na Zakonu o mladima, koji u članu 24, definiše neophodnost i obavezu lokalne samouprave da izradi svoj akcioni plan za mlade i obezbijedi potreban budžet za realizaciju tog plana.

Nakon susreta sa predsjednikom Opštine, omladinski aktivisti su posjetili Građanski Biro koji predstavlja prvi kontakt građana sa lokalnom upravom. Šef ove službe g. Arijan Ljamović je upoznao mlade posjetioce sa funkcijom ovog važnog servisa i procedurom podnošenja raznih dokumenata.

Ova inicijativa je rezultat jačanja kompetencija omladinskih lidera u zajednici, koje se sprovodilo u okviru projekta „MLADI UČESTVUJU, MLADI ODLUČUJU“, koji je NVO Novi Horizont realizovao u saradnji sa Gradskom Bibliotekom (Ulcinj), uz podršku Direktorata za mlade – Ministarstva sporta Crne Gore.

Tekst inicijative mladih možete pogledati OVDJE.