NVO Novi Horizont i Gradska Biblioteka upućuju poziv mladim aktivistima iz Ulcinja da se prijave za iskustvenu obuku pod nazivom “MLADI UČESTVUJU, MLADI ODLUČUJU!”

Program je namjenjen mladima uzrasta od 16 do 24 godina, koji žele da postanu lideri među svojim vršnjacima i lideri u zajednici. Ovaj projekat finansijski podržava Ministarstvo sporta Crne Gore.
Glavni cilj projekta je: Aktiviranje i upućivanje mladih ljudi u Ulcinju o mogućnostima učestvovanja u procesu odlučivanja u lokalnoj zajednici.

U sklopu ovog projekta realizuju se sledeće aktivnosti:

  • Obuka mladih lidera o procesu donošenja odluka na lokalnom nivou;
  • Studijske posjete Opštini Ulcinj i Skupštini Crne Gore;
  • Obilježavanje Međunarodnog dana mladih;
  • Inicijativa mladih prema Lokalnoj samoupravi u cilju izrade LPAM i usvajanja „Budžeta za mlade“.

Program obuke obuhvata ciklus od 6 radionica koje će se održavati u periodu od dva mjeseca na kojima će mladi naučiti o sljedećim temama:

  • Aktivno građanstvo i omladinski aktivizam,
  • Mogućnosti učestvovanja i odlučivanja mladih u lokalnoj zajednici,
  • Koncept lokalne samouprave i njena uloga u organizaciji države,
  • Politike za mlade na lokalnom i državnom nivou,
  • Timski rad i liderstvo,
  • Komunikacijske kompetencije mladih.

Ono što je veoma bitno, ovaj Program će uspostaviti direktan dijalog između mladih i predstavnika vlasti, kroz radionice i studijske posjete.
Radionice će se održati jednom nedjeljno u prostorijama YOUTH CORNER-a u Gradskoj Biblioteci.
Nаkon zаvršetkа Programa, polаznici koji uspješno sаvlаdаju progrаm dobijаju sertifikаt o stečenim znanjima i iskustvima na projektu.

Ako ste zainteresovani za učešće na ovom programu, molimo vas da popunite ovaj kratak prijavni formular sa vašim podacima. Broj polaznika je ograničen.

Rok za prijavljivanje je 16. mart 2018.
Samo odabrani kandidati će biti kontaktirani.

PRIJAVI SE OVDJEREALIZACIJA PROJEKTA


OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA MLADIH

STUDIJSKA POSJETA SKUPŠTINI CG