NVO Novi Horizont počeo sa realizacijom projekta “AKTIVNI MLADI – AKTIVNA ZAJEDNICA”  koje finansira Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore.

Opšti cilj projekta je: podsticanje omladinskog aktivizma u Ulcinju kroz proces neformalne edukacije mladih, kao i jačanje njihovih poslovnih, građanskih i socijalnih kompetencija.
Ciljnu grupu čine mladi od 15-18 godina zastupljeni iz različitih kategorija učesnika, koje su karakteristične za lokalnu zajednicu, kao što su: etnička, religiozna, jezička pripadnost, itd.

U sklopu ovog projekta realizuju se sledeće aktivnosti:

  • Obuka 25 vršnjačkih edukatora za promociju omladinskog aktivizma i uključenosti mladih u lokalnoj zajednici;
  • Osnaživanje mladih u Ulcinju sa neophodnim preduzetničkim kompetencijama, kako bi se smanjila stopa nezaposlenosti mladih lica;
  • Unapređenje individualnog i socijalnog razvoja mladih u Ulcinju i sprječavanje njihovog mogućeg zapostavljanja;
  • Podsticanje Lokalne samouprave za kreiranje efektivne omladinske i socijalne politike na lokalnom nivou.
  • Jačanje interkulturalnog dijaloga i socijalne kohezije među mladima iz razlicitih sredina

Ono što je najvažnije jeste da će mladi kroz ove aktivnosti,sticati svijest o značaju volonterizma i aktivizma, načinima za pokretanje incijativa i javnih događaja, vode međusobno diskusiju o položaju mladih volontera i aktivista u gradu, promišljaju ideje za pokretanje rješavanja problema koji se tiču njih sami i slično.