OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA VISOKOŠKOLACA

Zavod za zapošljavanje objavio je javni poziv poslodavcima za uključivanje u Program stručnog osposobljavanja visokoškolaca. I ove godine, NVO NOVI HORIZONT visokoškolcima pruža mogućnost obavljanja pripravničkog staža.

Stažiranje u našoj organizaciji je odlična prilika za visokoškolce da:

  • razviju svoje organizacione vještine i steknu nova znanja i iskustva;
  • osjete šta je radni interkulturalni ambijent, kancelarijsko poslovanje, administrativna korespondencija;
  • učestvuju u organizovanju konferencija, seminara, radionica, performansi, studijskih posjeta i drugih javnih događaja;
  • uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, medija, međunarodnih organizacija itd.

Ukoliko želite da svoj pripravnički staž obavite u našoj organizaciji, pozivamo vas da nas kontaktirate najkasnije do 14. oktobra 2020. godine.

Više informacija o našoj organizaciji možete naći i na našoj Facebook stranici, Instagramu kao i na YouTube kanalu.

E-mail: horizon@t-com.me