Me datën 30 gusht 2016, organizuam seminarin për hartimin e Planit Lokal për parandalimin e sëmundjeve të varësisë. Ky aktivitet tuboi së bashku përfaqësuesit e të gjitha institucioneve relevante që veprojnë në nivelin lokal e të cilët njëkohësisht përbëjnë edhe Rrjetin e partnerëve lokal për luftimin e abuzimit me droga dhe delikuencës së të miturve.

Seminarin e hapi Kryetari i Komunës së Ulqinit z. Nazif Cungu, i cili përgëzoi për punën e deritanishme të gjithë subjektet të përfshirë në këtë projekt dhe premtoi mbështetjen e tij të fuqishme për iniciativat dhe projektet që kanë për qëllim krijimin e një ambienti të shëndetshëm për të rinjtë e Ulqinit.

Përveç funksionarëve dhe zyrtarëve të Pushtetit Vendor, në hartimin e këtij dokumenti një kontribut të çmueshëm dhanë edhe drejtuesit e Prokurorisë Shtetërore në Ulqin dhe Zyrës së Policisë; përfaqësuesit e Gjykatës Themelore në Ulqin, Qendrës për punë sociale, Shtëpisë së Shëndetit, institucioneve arsimore, Televizionit Teuta, profesionistë të shoqërisë civile, edukatorët bashkëmoshatarë në fushën e parandalimit të sëmundjeve të varësisë e të tjerë.

Ky aktivitet njëherësh shënoi edhe fazën përfundimtare të projektit njëvjeçar “Partneriteti lokal në luftën kundër abuzimit me droga dhe delikuencës se të miturve”, të cilin Horizonti i RI e realizoi me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Podgoricë, përmes Byrosë për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe të Zbatimit të Ligjit.