Këndi për të rinj në Ulqin (Koha Javore – 29 shtator 2016)

Hartimi i Planit lokal kundër drogave – Izrada LPA za prevenciju narkomanije (TV Teuta)

Hartimi i Planit lokal kundër drogave (Koha Javore, 15 shtator 2016)

Izrada LAP za prevenciju narkomanije (DAN, 2. septembar 2016)

Qendra Burimore per mbeshtetjen e OJQ-ve (Koha Javore, 04 gusht 2016)

Te rinjte flasin mbi video spotin edukativ – Te Rinjte e Ulqinit Kunder Droges – (TV Teuta)

Të rinjtë e Ulqinit kundër drogës (Spot Edukativ)

Ndarja e diplomave për Edukatorët Bashkëmoshatarë – Vizita e Ambasadores Amerikane (TV Mozaiku, maj 2016)

Ndarja e diplomave për Edukatorët Bashkëmoshatare – Vizita e Ambasadores Amerikane (TV Teuta, maj 2016)

Publikimi i Udhëzuesit dhe ndarja e diplomave për Edukatorët Bashkëmoshatarë (Zeri Amerikes, maj 2016)

Ndarja e diplomave për edukatorët bashkëmoshatarë – Vizita e Ambasadores UEHARA (Koha Javore, 19 maj 2016)

Dodjela diploma vršnjačkim edukatorima i posjeta Ambasadorke UEHARA (Vijesti, 13.maj 2016.)

Prezantimi i rezultateve të hulumtimit për problemin e narkomanisë në Ulqin (TVMZ, shkurt 2016)

Prezantimi i rezultateve të anketës mbi drogat – Konferencë për media (TV Teuta, shkurt 2016)

Prezantimi i rezultateve të hulumtimit mbi drogat në Ulqin (Koha Javore, 25.02.2016)

Rezultati istrazivanja o drogama (DAN, 24.02.2016)

Program trajnues për edukatorët e rinj (Koha Javore 24.12.2015)

Potpisan Memorandum o saradnji sa lokalnim partnerima (DAN 20.11.2015)

Marrëveshje shumëpalëshe bashkëpunimi (Koha Javore 26.11.2015)

Partneriteti lokal kundër abuzimit të drogave dhe delikuencës së të miturëve 2015 (TV Teuta)

Partneriteti Lokal kundër abuzimit me droga dhe delikuencës së të miturve (Koha Javore 22.10.2015)

Reagim i OJQ-ve lokale (Koha Javore 02.07.2015)

Edukim i gjimnazistëve për çështjet e identitetit kombëtarë (Koha Javore 28.05.2015)

Rritja e vetëdijes së të rinjve për ruajtjen e identitetit kombëtar (Koha Javore 05.03.2015)

Udhëzues për prindërit e vetëm 2015 (TV Teuta)

Memorandum: Djeca Crne Gore – Horizonti i Ri – Komuna e Ulqinit 2015 (TV Teuta)

Plani i veprimit rinor 2014 (TVT)

Ekspozita ULQINI QYTETI I TE RINJEVE (TV Mozaiku)

Ekspozita ULQINI QYTETI I TE RINJEVE (TVT)

Ekspozita me punime figurative dhe fotografi me teme Ulqini Qytet per te rinj (Koha Javore 27.11.2014)