Në përfundim të projektit “Fëmijët e Ulqinit promotorë të tolerancës”, nxënësit që ndoqën programin edukativ për promovimin e tolerancës, mirëkuptimit dhe jodhunës, realizuan këtë video të shkurtër.

Donator: Ministria e Arsimit e Malit të Zi