Rezultatet e anketës me qytetarë (2004)

 

DOWNLOAD