Organizatat joqeveritare “Horizonti i Ri” dhe “Aurora” në bashkëpunim me Shërbimin e Kriminalistikës të Policisë së Ulqinit gjatë periudhës shkurt – mars 2004 kanë realizuar anketën për problemin e narkomanisë, njohuritë e nxënësve, praninë, përhapjen dhe ndikimin e drogave në institucionet shkollore të Komunës së Ulqinit.

DOWNLOAD