Organizacija civilnog društva Novi Horizonti u saradnji sa Gradskom bibliotekom Ulcinj, u čast Međunarodnog dana mladih u prostorijama Kutka za mlade organizovala je prigodan susret sa omladinskim aktivistima.
Na ovom događaju mladi su imali priliku da se prisjete simbolike ovog datuma – slanje poruke da je neophodno da mladi podignu svoj glas kako bi dobili priliku da budu aktivni učesnici u društvenom životu svoje zajednice.

Kao posebna projektna aktivnost, u sklopu ovog datuma organizovana je i posjeta Lokalnoj samoupravi. Grupu omladinskih aktivista je u svom kabinetu primio predsjednik Opštine Ulcinj, g-din Aleksandar Dabović. Posjeta je bila osmišljena u formi slobodnog i prijateljskog razgovora između omladinskih aktivista i rukovodilaca opštine Ulcinj, jer to je i cilj ovog datuma – skretanje pažnje donosiocima odluka o problemima mladih. Učesnici ovog događaja iznijeli su svoje stavove o problemima koje se tiču mladih u našoj zajednici, ali i dali predloge i ideje kako se može poboljšati položaj mladih u Ulcinju.
Svi prisutni su se složili da se kroz ovakve neformalne događaje može dostići veća uključenost mladih i prikupiti značajan broj inputa u vezi sa poboljšanjem kvaliteta života mladih u zajednici, jer Ulcinj posjeduje kreativne, radoznale, sposobne, vrijedne, inteligentne mlade ljude, kojima treba pružiti priliku da učestvuju u razvoju zajednice – da pitaju i da budu pitani.

Ovom prilikom Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Ulcinj je upriličio dodjelu Evropske omladinske kartice (EYCA) prisutnim mladim aktivistima, kao doprinos njihovoj mobilnosti, neformalnoj edukaciji, boljoj informisanosti, te umrežavanju sa vršnjacima na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Međunarodni dan mladih se obilježava od 12. avgusta 2000. godine na osnovu posebne odluke Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija. Svrha obilježavanja ovog dana je skretanje pažnje na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata, kako bi se promovisao aktivizam mladih koji doprinosi ukupnom razvoju zajednice.

Ovaj događaj je ujedno označio finalizaciju projekta „Aktivni mladi – aktivna zajednica koji je NVO Novi Horizont realizovao uz podršku Uprave za sport i mlade Crne Gore. Projekat je imao za cilj podsticanje omladinskog aktivizma u Ulcinju kroz proces neformalne edukacije kao i podsticanje Lokalne samouprave za kreiranje što efektivnije omladinske politike na lokalnom nivou.

 

YOUTH DAY 02

YOUTH DAY 07

 


logo NH - Urpava za mlade