U cilju osnaživanja NVO i medija kroz povećanje znanja iz oblasti javnih finansija, nadgledanja trošenja javnog novca, adekvatnog informisanja javnostI o pitanjima ili političkim procesima vezanim za javne finansije i zagovaranjem za bolju odgovornost i transparentnost u oblasti javnih finansija, NVO Novi Horizont iz Ulcinja pokreće realizaciju novog projekta pod nazivom „Javni novac za javno dobro“.

Projekat specifično teži da zagovara veće učešće civilnog društva i medija u povećanju transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnog novca u izgradnji i održavanju javne infrastrukture u zoni morskog dobra, koja treba da odgovore na potrebe građana.

OCD Novi Horizont i Ul-info, koje imaju višegodišnje iskustvo rada u civilnom i medijskom sektoru, razvili su ovaj projekat, sa ciljem da se proširi krug lokalnih organizacija i medija, ali i pojedinaca iz civilnog društva, koji će se uključiti u praćenje potrošnje javnog novca i učešća u pripremi državnog i lokalnog budžeta.

Projekat će direktno nadgledati kako Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sprovodi procedure javnih nabavki koje se tiču izgradnje i održavanja javne infrastrukture u zoni morskog dobra na teritoriji opštine Ulcinj koja čini oko 57 odsto ukupne teritorije morskog dobra.

Ulcinjske NVO i u prethodnom periodu su aktivno bile uključene u niz projekata koji su se odnosili monitoring upravljanja obalnim resursima od strane JPMD, ali to nije slučaj zadnjih nekoliko godina.

Ovaj projekat se realizuje u sklopu Programa za civilno društvo i medije: Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva – „OCD kao ravnopravni partneri u procesu monitoringa javnih finansija”, koji se sprovodi na nivou Zapadnog Balkana uz finansijsku podršku Evropske unije.