Ulcinj je, kao i cijela Crna Gora, mala zajednica. Zato je svaki čovjek, svaka individua, sa svojim znanjima i sposobnostima, tako značajna da bi se osigurala ravnopravnost i ostvarila socijalna kohezija društva. Istorija je svjedok da su vjera u demokratiju, društveni aktivizam i nenasilno djelovanje egzistencijalne stvari za ovu zajednicu. Stoga je, na primjer, insistiranje na lokalnim pravima i poštovanju statutarnih prava i dobrih običaja bio uslov da Ulcinjani pristupe Mletačkoj republici 1421. godine.
Jer, znali su da nemaju snage da se suprotstave toj imperiji, ali da mogu napredovati samo ako se izbore da se ključne odluke za njihovu budućnost donose u njihovom gradu.
Politika upravo potiče od grčke riječi polis što znači grad. Dakle, grad suštinski jeste rodno mjesto politike.
On treba da razvija brigu za ljude, kao što prava lokalna politika znači rješavanje problema građana/ki i stvaranje funkcionalnih institucija.

Briljantni mislilac Aleksis de Tokvil je u svojoj monumentalnoj knjizi “O demokratiji u Americi” ocijenio da u opštini leži snaga slobodnih naroda. “Opštinske institucije su za slobodu ono što su osnovne škole za nauku; one slobodu čine pristupačnom narodu. Bez opštinskih institucija neka nacija“, ističe Tokvil, “može sebi stvoriti slobodnu vlast, ali ne može posjedovati slobodarski duh“.
I da ne ostane nedorečeno: sloboda svakako podrazumijeva odgovornost za odluke koje se donose.

Politička participacija je element demokratske participativne političke kulture. Da bi demokratija kao oblik političkog režima funkcionisala, neophodno je imati aktivne građane, građane koji učestvuju u okviru demokratskog sistema. Zato je neophodno da i mladi, kao kreativni i stvaralački dio društva, participiraju u procesima donošenja odluka, prije svega, u rješavanju za njih relevantnih pitanja. To politički sistem odnosno zajednicu čini reprezentativnom i inkluzivnom.
Nebrojeno je mnogo modaliteta i načina da se danas učestvuje u procesima odlučivanja, posebno na lokalnom nivou. Možda je Ulcinj sada veoma dobar primjer, jer je prosječna starost čelnika lokalne samouprave i preduzeća čiji je ona osnivač ispod 40 godina.
Značajno je istaći da mnogi od njih dolaze iz civilnog sektora ili su bili učesnici u raznim programima, što govori o kvalitetu rada ulcinjskih nevladinih organizacija. 

foto votimi

Ali, prostora za snažnije uključivanje mladih ima mnogo, a nova energija, snaga i mobilnost doprinjeće daljoj stabilizaciji zajednice i razvoju politika koje odgovaraju specifičnim potrebama mlađih generacija.
Da bi se taj proces ubrzao potrebno je da mladi poznaju svoja prava, te da imaju neophodna znanja i kompetencije da učestvuju na smislen način u donošenju odluka na svim nivoima.
Zato je tako važno da oni stalno proširuju svoja znanja, zatraže najbolji savjet, učestvuju na seminarima i radionicama, koje se organizuju u našem gradu, što aktuelno NVO Novi horizont radi, u okviru projekta „Odlučivanje sa mladima“, koji ima za cilj jačanje liderskih kapaciteta omladinskih aktivista u Ulcinju, kako bi na kvalitetan način mogli da zastupaju inicijative mladih u lokalnoj zajednici i učestvuju u procesu odlučivanja. Projekat će takođe pružati podršku organima lokalne samouprave da ostvare kontakte sa mladima kako bi uz njihovu pomoć izradili i primijenili odgovarajuće omladinske politike.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta koji je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost NVO Novi Horizont i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.WEB FOOTER