U sklopu projekta „Odlučivanje sa mladima“, u ulcinjskom Youth Corner-u održali smo radionicu o mogućnostima učešća mladih u različitim društvenim procesima.
Sa predsjednicom organizacije “IACT – Ja djelujem” Drita Lllolla, razgovarano je o podsticanju mladih u kreiranju kulturnih politika na lokalnom nivou, o mogućnostima preduzimanja inicijativa i konkretnih akcija, te artikulisanja zahtjeva prema donosiocima odluka u vezi sa unapređenjem ukupnog kulturnog ambijenta u Ulcinju. Na kraju sastanka, učesnici su se složili da je ulaganje u umjetnost i kulturu neophodno koliko i ulaganje u infrastrukturu i da ovaj koncept predstavlja osnovu održivog razvoja svakog grada ili zajednice.

Ova aktivnost je dio projekta „Odlučivanje sa mladima“, koji se sprovodi u okviru programa „NVO u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do formiranja politike – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), fondacija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i mreža Politikon. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost NVO Horizonti i Ri i ne odražava nužno stavove donatora.

WEB FOOTER