Od 25 do 27. septembra u Ulcinju, je organizovana obuka pod nazivom „Dobro upravljanje i borba protiv korupcije“ koja je bila posvećena medijima na albanskom jeziku u Crnoj Gori i aktivistima civilnog društva.

Tokom ove aktivnosti učesnici su imali priliku da ojačaju svoje kapacitete kroz poseban trening program vezan za angažovano novinarstvo, monitoring kao alat za promjene u društvu, modeli i tehnike monitoringa koje koriste BIRN & Internews Kosova (nadgledanje procesa zapošljavanja u javnoj upravi, praćenje trošenja javnog novca, praćenje obećanja predsjednika opština,  itd.).

Takođe, treneri ovog programa predstavili su modele borbe protiv korupcije putem društvenih mreža i načine stvaranja timova istraživačkih novinara, osnove istraživačkog novinarstva, principe izgradnje kredibiliteta i povjerenja u javnosti, korišćenje infografike za prikazivanje podataka istraživanja, itd.

Predavači i moderatori ove aktivnosti bili su Jeta Xharra, koordinatorka BIRN-a i voditeljka emisije „Život na Kosovu“ i Faik Ispahiu, upravnik Internevs Kosova i osnivač internet platforme za prijavljivanje korupcije Kallxo.com.

Ovaj program je imao za cilj izgradnju efikasnog partnerstva između medija i organizacija civilnog društva, koji je ključni uslov za dobro informisanje javnosti u borbi protiv korupcije, jačanju vladavine prava, dobrog upravljanja i demokratije uopšte.

Projekat podržava Stejt Department – Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) u sklopu programa Criminal Justice Civil Society Program (CJCSP).