Publikacija “ŠTA NAKON RAZVODA” predstavlja mali vodič za samohrane roditelje i nastala je u okviru projekta „Servis podrške za samohrane roditelje”. Ova lokalna socijalna usluga pokrenuta je 2012. godine kao rezultat dobrog partnerstva NVO „Novi Horizont”, Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj – Područna jedinica Ulcinj i Udruženja „Djeca Crne Gore”.

DOWNLOAD