Publikimi “ÇFARË PAS DIVORCIT” është një udhëzues i shkurtër për prindërit e vetëm dhe paraqet vazhdimësinë e projekteve tona në këtë fushë, të nisura qysh në vitin 2012, në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale në Ulqin dhe Shoqatën “Fëmijët e Malit të Zi”.

DOWNLOAD