Glavni cilj projekta je povećanje znanja građana, predstavnika NVO, omladinskih aktivista i drugih zainteresovanih strana o značaju Reforme javne uprave kako bi se svim građanima omogućila dostupnost javnih usluga, odnosno učestvovanje u procesima donošenja odluka bez diskriminacije i drugih barijera i jednakim uslovima za sve.

Novi Horizont je kroz svoje aktivno djelovanje u promociji principa dobrog upravljanja i vladavine prava, konstatovao da građani u lokalnoj zajednici, a naročito mladi nemaju jasnu sliku o tome šta podrazumijeva reforma javne uprave. Mladi često ne razumiju jezik javne uprave, bilo da se radi o svakodnevnoj ili zvaničnoj komunikaciji koja se odnosi na različite procese, propise i politike. Za njih je jezik administracije složen i nerazumljiv. Nerazumijevanje jezika dovodi do nerazumijevanja procesa. Ovi problemi su još izraženiji u sredinama gdje žive manjinske zajednice i gdje se koristi manjinski jezik. S toga ovaj projekat je posebno fokusiran na promovisanju ključnih ciljeva i benefita Reforme javne uprave u lokalnim zajednicama gdje se od većinskog djela stanovništva koristi Albanski jezik.

Projekat predviđa organizovanje javnih događaja, informativnih kampanji, tematskih sastanaka i drugih aktivnosti u cilju edukacije šireg građanstva, organizacija civilnog društva, omladinskih aktivista, zaposlenih u javnoj upravi i zainteresovane javnosti o značaju i važnosti reforme javne uprave, glavnih principa RJU, sa posebnim fokusom na princip: javna uprava zasnovana na raznolikosti, ravnopravnosti, inkluziji, antidiskriminaciji i jednakim mogućnostima za sve.

Ovim događajima će prethoditi poseban trening program za omladinske aktiviste koji će na ovom projektu imati ulogu promotera ključnih principa RJU kao i mogućnostima korišćenja elektronskih usluga, povećanja digitalne pismenosti kao i informisanosti o javnim uslugama koje su dostupne elektronskim putem u Crnoj Gori.REALIZACIJA
  • Tematska diskusija „Reformski procesi u Lokalnoj upravi“

RADIONICE I STUDIJSKA POSJETA

MEDIJSKA POKRIVENOST

UL INFO
FERAL BAR
RTCG
UL INFO


HEADER.

Projekat podržava Ministarstvo javne uprave u sklopu javnog konkursa za finansijsku podršku projektima nevladinih organizacija koji doprinose reformi javne uprave u 2022. godini pod nazivom “Zajedno kroz reformu javne uprave”.