U sklopu projekta INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA MLADIH: IZAZOVI I MOGUĆNOSTI izdali smo dvojezičnu publikaciju “RAZUMIJEVANJE INTERKULTUTALNOSTI”.

Ovaj kratak vodič se izdaje sa namjerom da doprinese razvoju naše zajednice u kojoj se kulturna, etnička, jezička i svaka druga različitost smatraju vrijednostima, i čiji građani kroz obrazovanje stiču i razvijaju interkulturalne kompetencije.

Publikacija je urađena uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Projekat je podržan u okviru oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost autora i ne odražava nužno stavove donatora.

ilustracija