NVO Novi Horizont u saradnji sa Skupštinom opštine (SO) Ulcinj organizovao je info-panel o funkcionisanju lokalne samouprave u prizmi novih principa i pristupa koje donosi Reforma javne uprave u Crnoj Gori.

Ulcinjski srednjoškolci su imali priliku da od predsjednika i sekretarke SO Ardijana Mavrića i  Valdete Osmani Husiq dobiju direktne informacije o konceptu lokalne samouprave, kako se formira lokalni parlament, kakva je njegova struktura, koja su ovlašćenja i funkcije Skupštine opštine, kako se donose odluke, koji su mehanizmi učešća građana u procesu odlučivanja, kako građani mogu da prate rad skupštine. Mladi aktivisti su takođe prisustvovali i neformalnoj parlamentarnoj sesiji u skupštinskoj sali, postavljajući direktna pitanja predsjedniku Skupštine, čime je nastavljen pozitivan primjer slušanja glasa mladih od strane donosioca odluka na lokalnom nivou, koji je ova NVO inicirala prije par godina-saopštili su portal Feral.bar iz NVO Novi Horizont.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta „Reforma koju svi razumijemo“ koji podržava Ministarstvo javne uprave Crne Gore.


HEADER.