NVO „Novi Horizont“ raspisuje javni poziv (CFCU/MNE/164/23) za prikupljanje ponuda – nabavka kompjuterske opreme. Poziv je raspisan u sklopu prekograničnog projekta “Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma”.

Vrijeme i mjesto podnošenja ponude:

Ponude se dostavljaju na e-mail: nvohorizonti@t-com.me, do dana 02.09.2022. god. do 17:00 časova, sa naznakom „ Ponuda: CFCU/MNE/164/23 – nabavka kompjuterske opreme” i ime ponuđača / firme.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena za svaki artikal / proizvod.
Novi Horizont zadržava pravo da pregovara i ugovara sa ponuđačima kombinujući artikle/proizvode koji zadovoljavaju navedeni kriterijum.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka, ili nepotpune ponude neće se razmatrati.

Molimo vas da svoju finansijsku ponudu dostavite u PDF formatu do navedenog roka.

Forma za davanje ponude:
Financial offer


Ovaj poziv  je raspisan u okviru projekta „Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, u sklopu IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Projekat sprovodi organizacija World Vision Albania u partnerstvu sa NVO „Novi Horizont“ kao i srednjim školama “Bratstvo-jedinstvo” iz Ulcinja i “Hamdi Bushati” iz Skadra. Projekat kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

LOGO_PARTNERS_CBC