NVO “Novi Horizont” započinje realizaciju projekta “Interkulturalna komunikacija mladih: Izazovi i mogućnosti” koji ima za cilj edukaciju mladih iz Ulcinja o interkulturalizmu i njihovo osnaživanje za promovisanje kulture tolerancije, uvažavanja različitosti i poštovanje ljudskih prava. Evidentna prisutnost etničke distance u Crnoj Gori primjećena u mnogim istraživanjima posljednjih godina obavezuje društvo, a posebno civilni sektor, da neumitno djeluje u cilju suzbijanja iste. Ovakvim stanjem stvari najviše su pogođeni pripadnici manjinskih naroda.

S tim u vezi NVO „Novi Horizont“ je pokrenuo ovaj projekat u cilju promocije međukulturne saradnje u našem društvu, kako bi se smanjila etnička distanca a interkulturalnost praktikovala u svakodnevnom životu radi stvaranja sigurnog, tolerantnog i kreativnog ambijenta u zajednici, u odnosu na različitosti.
Kroz predloženi projekat će se raditi sa mladima kao prioritetnom ciljnom grupom u cilju stvaranja grupe budućih lidera sa ojačanim interkulturalnim kompetencijama, sa fokusom na dvije ključne dimenzije koje ima interkulturalno obrazovanje: uvažavanje različitosti i poštovanje ljudskih prava.
Projekat nastoji podsticati mlade u Ulcinju da postanu zagovornici interkulturalnog dijaloga i demokratskog građanstva. Poseban program neformalne edukacije u vidu škole interkulturalnog dijaloga odvijaće se u cilju osnaživanje kapaciteta mladih o konceptu multikulturalnosti i pravima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Planirane su dvije studijske posjete u cilju jačanja i unaprijeđenja interkulturalnog dijaloga među mladima u lokalnoj zajednici i šire.
U okviru ovog projekta štampaće se dvojezična publikacija u vidu interkulturalnog vodiča sa namjerom da doprinesemo razvoju građanskog koncepta našeg društva u kojoj se kulturna, etnička, jezička i svaka druga različitost smatraju vrijednostima, i čiji građani kroz obrazovanje stiču i razvijaju interkulturalne kompetencije.

Projekat će se okončati realizicijom dvojezične edukativne kampanje putem koje će mladi prenijeti poruke o toleranciji, jednakosti, poštovanju različitosti i nediskriminaciji, koja će se emitovati putem medija i društvenih mreža.

Projekat podržava Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore u okviru javnog konkursa za finansiranje projekata NVO za 2021. godinu, u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih prava.


TRENING SEMINARI ZA MLADE

PANEL DISKUSIJA SA MLADIMA 

STUDIJSKA POSJETA :

KONKATEDRALA SVETOG PETRA APOSTOLA  BAR

SABORNI HRAM SVETOG JOVANA VLADIMIRA BAR

MEDRESA MEHMET FATIH – TUZI

MEDIJSKA POKRIVENOST 

UL -INFO
FERAL BAR 

UL INFO – JAČANJE INTERKULTURALNIH KOMPETENCIJA MLADIH
BAR INFO – ODRŽANA PANEL DISKUSIJA JAČANJE INTERKULTURALNIH KOMPETENCIJA MLADIH
FERAL BAR – JAČANJE INTERKULTURALNIH KOMPETENCIJA MLADIH
PORTAL ULCINJ – JAČANJE INTERKULTURALNIH KOMPETENCIJA MLADIH
FERAL BAR – MLADI ULCINJANI OBIŠLI KONKATEDRALU I SABORNI HRAM U BARU

 

MANJINE - logos+