Tokom prošle nedjelje, u okviru projekta „Odlučivanje sa mladima“ NVO “Novi Horizont” je realizovao radnu posjetu Osnovnom sudu u Ulcinju. U ovoj posjeti grupu mladih aktivista je srdačno primio v.d. predsjednika Suda g-din Gazmend Kalabrezi, koji je mlade aktiviste informisao o načinu funkcionisanja ove institucije, zatim o osnovnim principima pravosudnog sistema u Crnoj Gori; hijerarhijom sudske vlasti; izazovima i reformama u pravosuđu, sa posebnim fokusom na prava djece i mladih tokom sudskih postupaka. U sklopu posjete, učesnici projekta su obilazili sudnice ovog suda i upoznali se sa procesom odvijanja jednog ročišta. Učesnici su se na ovaj način upoznali sa ulogom sudije i advokata u tom procesu, mogućnostima učešća javnosti, upotrebom jezika manjinskih naroda u sudskim postupcima, itd.

Ovaj projekat se sprovodi u okviru programa „NVO u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do formiranja politike – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), fondacija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i mreža Politikon. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost NVO Horizonti i Ri i ne odražava nužno stavove donatora.

WEB FOOTER