Učešće mladih u javnom životu u Crnoj Gori, kao i u mnogim drugim zemljama, igra ključnu ulogu u razvoju demokratskog društva i obezbeđivanju da mladi ljudi imaju glas i uticaj na donošenje odluka koje ih se tiču. Nizak stepen učešća mladih u javnom životu na lokalnom nivou prepoznaju institucije, nevladin sektor i sami mladi. Podsticanje na kritičko mišljenje i usmjeravanje mladih na pokretanje inicijativa moraju biti prioritet za čitavo društvo.

Mladi u javnom životu imaju potencijal da donesu pozitivne promjene u svojim zajednicama i društvu u cjelini. Kroz svoj angažman, oni mogu uticati na politiku, oblikovati budućnost i promovisati vrijednosti koje smatraju važnim. Ovo angažovanje može uključivati ​​različite aspekte kao što su:

Mladi kao izborni dio stanovništva: Mladi u Crnoj Gori, kao i širom svijeta, predstavljaju značajan dio stanovništva. Učešće mladih na izborima, kao glasača i kandidata, igra važnu ulogu u oblikovanju političke scene.

Politika i mladi lideri: Mladi lideri i političari igraju sve važniju ulogu u političkom životu Crne Gore. Mladi se sve više uključuju u političke partije i organizacije, što doprinosi raznovrsnosti političkog spektra.

Omladinske organizacije: Postoje brojne nevladine organizacije u Crnoj Gori koje se bave pitanjima mladih. Ove organizacije rade na promociji političkog obrazovanja, aktivizma i učešća mladih u donošenju odluka.

Obrazovanje o demokratskom građanstvu i politici: Promocija obrazovanja o građanstvu i politici među mladima igra ključnu ulogu u njihovom uključivanju u javni život. Škole i univerziteti igraju važnu ulogu u pružanju znanja i vještina potrebnih za aktivno građanstvo.

Savjeti za mlade: Mnoge opštine u Crnoj Gori imaju savjete za mlade koji se bave pitanjima od značaja za mlade građane. Ovi savjeti mogu biti dobra platforma za izražavanje mladih i donošenje preporuka vlastima.

Mladi u medijima: Mediji igraju ključnu ulogu u oblikovanju javnog mnjenja i informisanju građana. Omogućavanje prostora mladima u medijima za izražavanje njihovih stavova i ideja doprinosi većem učešću mladih u javnom životu.

Kultura učešća: Stvaranje kulture učešća među mladima je od suštinskog značaja. To podrazumijeva promovisanje ideje da je aktivno učešće u društvu obaveza i pravo svakog građanina, bez obzira na uzrast.

Mladi i odlučivanje: Važno je da mladi imaju priliku da budu uključeni u procese donošenja odluka na svim nivoima vlasti, uključujući lokalne i nacionalne organe. Ovo može uključivati i stvaranje posebnih tijela za konsultacije sa mladima.

Mladi i digitalna sredina: U današnjem digitalnom dobu, mladi često koriste društvene mreže i online platforme za izražavanje svojih stavova i organizaciju. Ovo može biti efikasan način za mobilizaciju i angažovanje mladih u javnom životu.

ilustracija u tekstu

Ukupno gledano, učešće mladih u javnom životu u Crnoj Gori je složeno pitanje koje zahtjeva saradnju između vlasti, civilnog društva, obrazovnih institucija i samih mladih. Kroz ove različite kanale, mladi mogu doprinijeti razvoju demokratije i društvenih promjena u zemlji.

Ovim pitanjima se bavi i projekat „Odlučivanje sa mladima“ koji realizuje NVO Novi Horizont iz Ulcinja i koji je posvećen jačanju vidljivosti mladih u lokalnoj zajednici. U sklopu ovog projekta sa mladima se radi na jačanju aktivističkog duha, motivisanju i učenju na koji način da osmisle a zatim i realizuju aktivnosti koje će zainteresovati mlade i biti im od koristi; kako da napišu saopštenje i izvijeste javnost o nekom događaju, uspostave saradnju sa lokalnom samoupravom i prevaziđu barijere na koje mogu naići u realizaciji svojih inicijativa.


Ovaj projekat se realizuje u okviru programa „NVO u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do formiranja politike – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), fondacija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i mreža Politikon. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost NVO Novi Horizont i ne odražava nužno stavove donatora.WEB FOOTER