U okviru projekta „PROAKTIVNA LOKALNA SAMOURPAVA i PARTICIPACIJA  GRAĐANA“ 14.12.2017. godine organizovali smo seminar  na temu „Proaktivni pristup informacijama u lokalnoj samoupravi“. Seminar je bio namjenjen lokalnim funkcionerima, službenicima organa opštinske administracije, predstavnicima civilnog sektora i medijima.
Gosti predavači na ovom seminaru su bili:
* predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj;
* koordinator pravnog programa MANS-a, Vuk Janković;
* istraživačica javne politike iz Instituta alternativa, Ana Đurnić.

Projekat finansijski podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije u okviru platforme WeBER –  Projekat unaprijeđenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave.