U skladu sa Strategijom za mlade i Akcionim planom za 2017. godinu, NVO Novi Horizont realizuje projekat „MLADI – KOMPETENTNI ZA PARTICIPACIJU“.
Glavni cilj ovog projekta je: Edukovati grupu od 25 mladih ljudi iz Ulcinja da postanu omladinski lideri u zajednici; da pokrenu inicijative i šire mrežu za podsticanje participacije.

U sklopu ovog projekta realizuju se sledeće aktivnosti:
■ Jačanje tehničkih kapaciteta Youth Corner-a
■ Obilježavanje Međunarodnog dana mladih
■ PROGRAM OBUKE ZA OMLADINSKE LIDERE
Kroz program sticanja liderskih vještina, mladi će postati svjesni svojih vrijednosti i potencijala, naučiće kako pokrenuti inicijativu; kako okupiti, organizovati, motivisati i voditi mlade ljude; kako mogu da doprinesu svojoj zajednici, kako da budu odgovorni i kako da vlast bude odgovornija.

■ PRAKTIČNI RAD
Praksa se sastoji od planiranja, pripreme i realizacije različitih aktivnosti kao što su: radionice sa vršnjacima, događaji u zajednici, itd.

■ DODJELA DIPLOMA
Učesnicima programa će se uručiti diplome o stečenim znanjima i iskustvima o omladinskom aktivizmu i liderstvu.

Projekat se realizuje u saradnji sa Gradskom Bibliotekom – Ulcinj, a podržava ga Ministarstvo Sporta Crne GoreREALIZACIJA:PRESS CLIPPING: