Organizacija civilnog drustva Novi Horizont organizovala je konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati istrazivanja “ZNANJA I STAVOVI ADOLESCENATA O PROBLEMU NARKOMANIJE”. Ovo istrazivanje je sprovedeno u periodu oktobar – decembar 2015., u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije u opstini Ulcinj.

Ova aktivnost je dio sireg projekta “LOKALNO PARTNERSTVO U BORBI PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I MALOLJETNICKE DELIKVENCIJE”, koji nasa organizacija realizuje uz podrsku Ambasade SAD u Podgorici, Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona.

Rezultati istraživanjaDOWNLOAD