NH realizuje novi projekat pod nazivom LOKALNO PARTNERSTVO U BORBI PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici – Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona.

Opšti cij projekta je podizanje svijesti mladih o štetnosti zloupotrebe droga kao i smanjenje stope asocijalnog i delikventnog ponašanja među mladima u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi projekta: Uspostavljanje partnerstva sa relevantnim institucijama i zajednički rad u borbi protiv zloupotebe droga u Ulcinju; Podrška Lokalnoj samoupravi u aktiviranju Kancelarije za prevenciju narkomanije; Izrada Lokalnog Plana za smanjenje potražnje za drogama i prevenciju bolesti zavisnosti u opštini Ulcinj.

Projektne aktivnosti:

→ Uspostavljanje lokalnog parterstva – Potpisivanje Memoranduma o saradnji

U Kabinetu Predsjednika opštine Ulcinj, dana 18. novembra 2015. godine, potpisan je Memorandum o saradnji između sledećih institucija: OPŠTINA ULCINJ, OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO ULCINJ, ODJELJENJA BEZBJEDNOSTI ULCINJ, OSNOVNI SUD ULCINJ, CENTAR ZA SOCIJALNI RAD (Područna jedinica Ulcinj), DOM ZDRAVLJA ULCINJ i NVO “NOVI HORIZONT”.


→ Sprovođenje istraživanja

Tim obučenih aktivista naše organizacije, sprovodio je anketiranje mladih od 14-18 godina. Ukupno je anketirano oko 250 učenika osnovnih i srednjih škola u Ulcinju, u periodu oktobar – decembar 2015. godine.  Svrha ankete je da se ispita obavještenost školske djece i omladine o različitim aspektima upotrebe droga, rasprostranjenost zloupotrebe droga kod adolescenata, procjena učestalosti bolesti zavisnosti među mladima na teritoriji opštine Ulcinj, itd.


→ Obuka za vršnjačke edukatore

Sa odabranom grupom mladih srednjoškolaca, organizuje se poseban trening program.

Program obuke obuhvata ciklus od 8 radionice i predavanja na temama: Razvijanje komunikacijskih vještina-aktivno slušanje, tajne dobre prezentacijske vještine – javni nastupi, kako prepoznati i boriti se protiv bolesti zavisnosti – učenje tehnika otpora, razvijanje stava i jačanje samopouzdanja u borbi protiv bolesti zavisnosti, liderstvo i značaj razvijanja liderstva u zajednici, uloga i značaj vršnjačkog edukatora u borbi protiv bolesti zavisnosti – razvijanje trenerskih vještina u organizovanju radionica, timski rad, riješavanje konfliktnih situacija, i mnogo drugih tema kroz koje će mladi zajedno prolaziti na radionicama uz aktivno učešće svih učesnika.