Organizacija civilnog društva NOVI HORIZONT, u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije u opštini Ulcinj, u periodu oktobar – decembar 2015. godine, sprovodilo je kvalitativno istraživanje sa ciljem ispitivanja nivoa znanja i obavještenosti adolescenata u Ulcinju o različitim aspektima vezanim za problem narkomanije.

Rezultati istraživanja

DOWNLOAD