Mreža NVO iz Ulcinja predala je dva pisana zahtjeva u formi inicijativa opštinskoj administraciji, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Ulcinj, kao mehanizmima za ostvarivanje učesća gradjana u realizaciji lokalne samouprave.
Prva inicijativa je predata za Predsjadnika opštine i odnosi se na dva pitanja:
* Formiranje Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i
* Objavljivanje Konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, predvidjenih Budžetom opštine za 2016. godinu.

Na osnovu nove Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim rganizacijama, javni konkurs se raspisuje u roku od 30 dana od dana donošenja budžeta. Posupak za formiranje Komisije, imenovanje kandidata za članove Komisije kao i za raspisivanje Konkursa za raspodjelu sredstava su radnje koje pokreće i obavlja Kabinet Predsjednika opštine. Upravo ovo je bio razlog obracanja Predsjedniku Opstine, kako bi ga obavjestili da ove radnje neće moći da se realizuju kasnije zbog Parlamentarnih izbora. Zato odugovlačenje Predsjednika opštine sa prijemom i razgovorom koji NVO inicirali na ovu temu, je neočekivano i predstavlja novi  momenat u odnosima Lokalna vlast – civilni sektor.

Druga inicijativa je predata za Predesjednika Skupštine i odnosi se na sprovođenje Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.
Ranije je Predsjedniku skupštine podnijet zahtjev za stavljanje na dnevni red Akcionog plana za rodnu ravnopravnost, koji se već nalazio pred odbornicima prošle godine, ali se o njemu nije raspravljalo kao i zahtjev da Skupština obrazuje Savjet za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i hendikepiranih lica, jedino radno tijelo koje Skupština ne obrazuje u zadnja dva saziva.

Inicijative su potpisale sljedeće NVO:
NOVI HORIZONT, MOGUL, SOS Telefon za ženu i djecu žrtve nasilja – Ulcinj, HARMONIA, Fondacija STUDENTI, Fondacija LIKA, KREATIVNI GRAD, ZELENI KORAK, KALIMERA, ART KLUB, PRAVO NA ŽIVOT, ANIMA, ART DOLCINIUM, SVIJET MIRA, iACT