Koalicija NVO “Saradnjom do cilja” i NVO “NOVI HORIZONT”, u okviru kampanje DRUŠTVO BEZ KORUPCIJE, podnijeli su Skupštini Opštini Ulcinj – Inicijativu o izmjeni Statuta Opštine, člana 148.

Statut opštine Ulcinj, u okviru poglavlja III – Učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave – članom 148 predviđa da građansku inicijativu može podnijeti 5% građana. Ovaj procenat je izuzetno visok u odnosu na broj stanovnika u opštini.
Situacija u ostalim opštinama ukazuje na to da prilikom kvalifikovanja građanske inicijative treba voditi računa o broju stanovnika (vidjeti u priloženoj tabeli). Ovako visok procenat potpisa demotiviše građane da se odluče na podnošenje građanske inicijative, odnosno na saopštavanje svojih zahtjeva i potreba u odnosu na lokalnu samoupravu. Sa druge strane, i lokalna uprava ostaje uskraćena za kvalitetne prijedloge građana iz istog razloga. Takva situacija ne pospješuje pozitivnu saradnju između građana i lokalne uprave.

Stoga, Koalicija NVO podnosila INICIJATIVU za izmjenu Statuta opštine Ulcinj, člana 148.

Smatramo da će smanjenjem ovog procenta građani imati mnogo veću mogućnost da zaista učestvuju u ostvarivanju lokalne samouprave.

Naš predlog je da Statuom bude određeno da 2% građana sa pravom glasa mogu podijeti građansku inicijativu.

 

Skupština Opštine Ulcinj, na prijedlog Koalicije NVO SARADNJOM DO CILJA izmjenila član 148. Statuta opštine, koji sada propisuje da građansku inicijativu može podnijeti 3% građana (umjesto 5%).
Ostaje da se nadamo da će smanjenjem ovog procenta građani imati veću mogućnost da učestvuju u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.