Organizacija civilnog društva NOVI HORIZONT, uz finansijsku podršku Fondacije Institut za Otvoreno Drustvo (Predstavnistvo Crna Gora), počinje realizaciju projekta “EVROPA ZA SVE”.
Projekat će obuhvatiti više setova aktivnosti, od mini-škole o evropskim integracijama, preko određenih kreativnih radionica koje će biti rađene samostalno od strane učesnika u projektu, preko podjele raznog informativno-edukativnog materijala širim građanskim grupama u vidu brošura i flajera, objavljivanje tekstova u novinama, performansa, itd.

Zašto smo pokrenuli ovaj projekat?

Široj javnosti još uvijek ne postoji dovoljno razvijena svijest o važnosti uključivanja naše države u evropske integracije. Kao veliki problem javlja se i nedostatak obučenih i informisanih ljudi koji znaju šta je Evropska Unija i koja je njena politika prema CG i regionu Zapadnog Balkana uopšte, s jedne strane, i šta je jednoj državi potrebno da bi postala članica EU, sa druge strane.

Stoga se kao velika potreba nameće informisanje i edukacija što šireg kruga ljudi, kako onih koji su već angažovani u javnoj administraciji, tako i onih koji bi to mogli biti u bliskoj budućnosti ili na bilo koji drugi način učestvovati u raspravama o ovim pitanjima – a tu prije svega mislimo na mlađu populaciju, koja je i naša fokusna grupa iz razloga što će oni zasigurno biti i direktni sudionici priključenja Crne Gore Evropskoj Uniji.

Naime, u dosadašnjim aktivnostima nadležnih državnih organa, nisu publikovane nikakve informacije na Albanskom jeziku koje promovišu EU integracije (štampani materijal: lifelti, brošure, bilteni, posteri, …); nisu održane nikakve druge aktivnosti (koje inače nadležna tijela rade), poput panel diskusija, TV prezentacija, uličnih događaja, itd; nepostoji multimedijalni materijal na ovom jeziku o EU integracijama, niti internet prezentacije.
Imajući u vidu dosadašnja iskustva u realizaciji različitih informativno-edukativnih kampanja na nacionalnom nivou, NVO “NOVI HORIZONTI” iz Ulcinja žele da nadoknade propuste i popune prazninu u oblasti informisanja stanovništva na Albanskom jeziku o procesima evropskih integracija i koracima koje Crna Gora treba da slijedi u procesu pridruživanja EU. U pitanju je komponenta jezičke različitosti u sprovođenju informativno – edukativnih aktivnosti o EU integracijama, odnosno uključivanje albanskog jezika (jedinog različitog manjinskog jezika) u svim segmentima ovog procesa.

Cilj projekta je da svojim aktivnostima doprinese širenju evropskih vrijednosti u opštini Ulcinj, kao i podizanju svijesti građana o važnosti uključivanja Crne Gore u evropske integracije.

Specifičan cilj ovog projekta jeste ideja o edukaciji učenika završnih razreda srednjih škola o evropskim integracijama, njihovom nastanku, razvoju i funkcionisanju, kao i procesu pridruživanja, sa posebnim naglaskom na status Crne Gore u tom procesu.

Organizacija civilnog društva «NOVI HORIZONTI», namjerava da svojim aktivnostima doprinese izgradnji i kontinuiranom razvoju demokratski orijentisanih mladih ljudi koji će postati lideri u svim segmentima javnog života i odgovorno raditi u procesu evropskih integracija.


U sklopu ovog projekta, publikovana je i brošura pod nazivom “EVROPA ZA SVE”.

Brošuru možete preuzeti ovdje