OJQ Horizonti i Ri në bashkëpunim me Bibliotekën e Qytetit – Ulqin, organizuan një takim të veçantë me aktivistët rinorë në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Rinisë në ambientet e Këndit për të Rinj.
Në këtë takim të rinjtë patën mundësinë të kujtojnë simbolikën e kësaj date, duke dërguar mesazhin se është e nevojshme që të rinjtë të ngrenë zërin në mënyrë që të jenë pjesëmarrës aktivë në jetën shoqërore të komunitetit të tyre.

Dita Ndërkombëtare e Rinisë festohet që nga 12 gushti i vitit 2000, bazuar në një rezolutë të veçantë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Shënimi i kësaj dite synon promovimin e aktiviteteve për të rinjtë, me qëllim që të pranojë dhe njoh përpjekjet dhe përkushtimin e të rinjve përmirësimin e shoqërisë në përgjithësi.

Në kuadër të kësaj dite, si një aktivitet i veçantë i projektit, u organizua vizita studimore në Vetëqeverisjen Lokale, ku grupi i të rinjve u prit nga Kryetari i Komunës së Ulqinit z. Aleksandër Daboviq dhe bashkëpunëtorët e tij. Takimi u zhvillua në formën e një bisede të lirë dhe miqësore midis të rinjve dhe zyrtarëve të Komunës, sepse ky është pikërisht qëllimi i kësaj date – tërheqja e vëmendjes së vendimmarrësve për çështjet e të rinjve. Pjesëmarrësit e këtij aktiviteti paraqitën pikëpamjet e tyre mbi problemet që kanë të bëjnë me të rinjtë në komunitetin tonë, por gjithashtu dhanë sugjerime dhe ide se si të përmirësohet pozita e të rinjve në Ulqin.
Të gjithë të pranishmit konstatuan se përmes ngjarjeve të tilla joformale mund të arrihet përfshirje më e madhe e të rinjve dhe të mblidhen informata të rëndësishme lidhur me përmirësimin e pozitës së tyre në komunitet, sepse Ulqini ka të rinj krijues, të aftë, punëtorë, inteligjentë të cilët duhet t’i jepet mundësia për të marrë pjesë në zhvillimin e komunitetit – të pyesin dhe të pyeten.
Me këtë rast, Sekretariati për Veprimtari Shoqërore i Komunës së Ulqinit organizoi ceremoninë e ndarjes së Kartës Rinore Evropiane (EYCA) për aktivistët e pranishëm, si një kontribut për lëvizshmërinë e të rinjve,   edukimin e tyre joformal, informimit më të mirë dhe rrjetëzimin e tyre me bashkëmoshatarë në nivel lokal, kombëtar dhe evropian.

Ky aktivitet shënoi edhe finalizimin e projektit “Të rinjtë e angazhuar për komunitetin aktiv” të cilin e realizoi OJQ Horizonti I Ri me mbështetjen e Drejtorisë për Rini dhe Sport të Malit të Zi. Projekti kishte për qëllim të inkurajonte aktivizmin e të rinjve në Ulqin përmes procesit të edukimit joformal si dhe të nxisë Vetëqeverisjen Lokale për të krijuar politika rinore më efektive në nivelin lokal.

YOUTH DAY 02

YOUTH DAY 07


logo NH - Drejtoria per Rini