Ka filluar faza e re e realizimit të projektit “QENDRA E RESURSEVE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE – faza III”. Projekti po zbatohet nga Qendra për Zhvillimin e Organizatave Joqeveritare në partneritet me OJQ Natura, OJQ Bonum, OJQ Horizonti i Ri, OJQ Nada dhe Qendrën Demokratike të Bjello Poles.
Projekti është financuar nga Bashkimi Evropian përmes Delegacionit të Bashkimit Evropian në Malin e Zi.

Përveç shërbimeve të rregullta që ofrohen në kuadër të servisit Help-Desk, nëpërmjet këtij projekti, OJQ Horizonti i Ri do t’u ofrojë organizatave të shoqërisë civile dhe grupeve joformale të qytetarëve shërbimet e përdorimit pa pagesë të sallës në Qendrën Lokale të Resurseve në Ulqin.

Udhëzimet për përdorimin e sallës mund t’i gjeni KËTU
Aplikimi për përdorimin e sallës gjendet KËTU

Fotografitë e hapësirës që mund të shfrytëzoni, mund t’i shihni më poshtë.

LRC PRESS 5+

salla press+

salla press 5


logo partner